Om du vill ta hand om avfallet som flis, bör du köpa en tyst och långsam maskin med valsar, som ger bra flisstorlek. Vill du i stället använda avfallet i din kompost, handlar det i stället om en snabb kvarn med knivar som finfördelar allt avfall. Ju finare det hackas, desto bättre går förmultningen. Här pekar vi på de funktioner som alla kvarnar bör ha och frestar dig med ett par lyxfunktioner.