Gräsklipparen är en stark maskin som tål att du slarvar med underhållet, men innan du plockar fram den för att klippa första gången i år, bör du ge den service. Och du kan spara en hel del på att själv klara arbetet i stället för att lämna in den – något som du får ge 700–800 kr för. En bensinklippare kräver mer underhåll än en elektrisk. Du ska kolla flera saker utöver knivarna. Tändstiftet ska bytas eller ses över varje år, luftfiltret ska rengöras (och bytas om det är smutsigt) och oljan ska bytas varje år.

Gammal bensin ska dessutom tappas ut. Elklippare och manuella modeller kräver mindre underhåll. Här är det ofta endast knivarna som ska ses över och slipas, och kanske ska du också smörja här och där. Om knivarna inte har skadats av stenar eller stubbar håller de flera år. Men de ska förstås vara vassa och det klarar du med slipning. Var noggrann med slipningen så att du sliper lika mycket på varje sida eller varje kniv, för annars blir det obalans och motorn kan skadas.

LÄS OCKSÅ: Test av gräsklippare