När detektorns satts på ska den föras långsamt fram och tillbaka, både vågrätt och lodrätt, över det område man tänker borra eller skruva fast något i. Första vändan registrerar detektorn området utan att reagera.

När den skapat en röntgenbild av väggmaterial och rör börjar den pipa och lysa rött. Här visar den exempelvis att den har hittat något främmande i väggen och att man kan borra 2,2 cm in utan att skada röret. Om det inte finns några hinder i väggen lyser den grönt.

Men när den närmar sig något som skiljer sig från det övriga materialet börjar den pipa och lysa. Det lyser grönt när det inte är fara på färde. Och rött i de områden man inte bör borra i. När den ligger precis över ämnet berättar den vad det är för något och hur djupt man kan tillåta sig att borra.

Här visar den att det finns metall i väggen och att man kan borra 2,5 cm in utan att skada något. När detektorn hittar ett plaströr signalerar den med ett kryss att det är ett material som inte är magnetiskt och inte heller strömförande.

Är det metall, som här, visar den en symbol för att materialet är magnetiskt. Vid kopparröret visar den att här finns ett icke magnetiskt material och att man kan borra 3,6 cm in utan att skada det. Detektorn kan även användas vid markering.

När den svarta pricken ligger på skärmens streck betyder det att man genom att rita vid kanten på detektorn får en exakt markering av var ämnet ligger. Förutom universalinställningen kan man också ställa in detektorn för att hitta exempelvis stålbetong, värmerör av både metall och konstmaterial, och skiljeväggar.

De här modellen kostar omkring 2 500 kronor, men den kan också genomlysa och mäta bättre än de flesta andra modeller.