Tillsatsverktyg med en mängd olika tillbehör har kanske inte haft det bästa ryktet bland verktygsentusiaster – och i viss mån är det kanske också rätt och rimligt.

Vi har ju sett många mystiska och ganska billiga maskiner som kunnat förses med en mängd olika tillbehör, men de flesta har inte lyckats uppfylla basala kvalitetskrav. Nu har emellertid de mer kända tillverkarna presenterat flera förslag till tillsatsverktyg med tillbehör.

Det har medfört betydligt högre kvalitet och gjort att dessa verktyg blivit synnerligen intressanta för både proffs och gördet-självare. Konceptet med en motor till flera funktioner är smart och fördelen är naturligtvis att det är mycket billigare att tillverka – och köpa – lösa tillbehör än en maskin med egen motor.

När det gäller lite större maskiner så sparar vi inte bara pengar. Vi sparar också plats, vilket kan vara nog så viktigt. Men viktigast är att du kan få flera maskiner till priset av en.