Har det en gång trängt in vatten i källaren, så kan det ske igen. Grundvattnet kan stiga, dräneringen utanför villan kan täppas igen eller också kan ovanligt häftiga regnskurar orsaka så mycket ytvatten att det rinner ner i din källare. Det finns därför all anledning att etablera en beredskap mot översvämning och det bästa hjälpmedlet är en pump. Rätt pump kan snabbt få bort oönskat vatten och den kan användas för att tömma regnvattentunnan, barnens plaskbassäng och fiskdammen. Vi har testat några av de vanligare modellerna för att se vad som är viktigt att kika efter.