En dränpump ska kunna tömma en över-svämmad lokal rekordsnabbt. Och den ska kunna lyfta vattnet så högt att det kan för-svinna ut genom t.ex. ett källarfönster. Ju mindre vatten som är kvar på golvet, desto bättre.

Vi har testat fem dränpumpar för lätt smutsigt vatten, t.ex. inträngande regnvat-ten, och vi har valt en prisnivå som de ? esta villaägare vill acceptera. Om din villa har källare, kan dränpumpen vara din alla bästa investering. I synnerhet om kommande somrar blir lika sjöblöta som den 2007.