Då använder stensättaren det här knepet. Med kanten på hammaren slår han rakt på klingan hela vägen runt. Hammaren efterlämnar små hack med nya diamanter i.

På så vis kan klingan åter skära lika bra som en ny. Klingan kan skärpas på det här sättet så länge den yttersta ringen, där det finns diamanter, inte är nersliten. Med hjälp av det här knepet kan du förlänga diamantklingans livstid betydligt.