Alltför ofta fokuserar vi på tillbehören och glömmer maskinen, men det är synd. Det är ju den som levererar kraften. Du kan klara mycket med en billig men stark vinkelslip, men ju mer din maskin ska användas och ju fler uppgifter den ska klara, desto högre kvalitet bör den ha. Se bara här.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Test av vinkelslipar