Har du väl skaffat dig en bandslip, vill du aldrig göra dig av med den igen. Bandslipen är visserligen ingen multimaskin, men det finns ingen som den när det handlar om slipning längs med träets ådring. Ja, du kan faktiskt använda den för att slipa ett helt golv, men den är också bra till lättare jobb som slipning av kanter på en bunt lister.