Lamellfräs

PRECISION: En lamellfräs säkerställer helt precisa och mycket hållbara träfogningar.

Om lamellfräsen:

1. START-STOPP-KNAPPEN ska vara enkel att använda och bör inte kunna låsas.

2. TOPPHANDTAGET ska vara stort och “ligga bra i handen”, så att det är lätt att hålla bottenplattan plan längs med ämnet.

3. FRÄSDJUP. Inställning av standarddjup görs med en skruv på sidan.

4. MILLIMETERSKALA för exakt inställning av fräshöjden.

5. HÖJDANSLAG kan ställas upp och ned och vinklas, antingen steglöst som här, eller i fasta hack vid de mest använda gradinställningarna. Sistnämnda är en fördel, då det ger optimal precision.

6. CENTRUMMARKERING visar, var den böjda fräsningen är djupast.

7. SIDOMARKERING visar var fräsklingan är.

“KEX” i tre standardstorlekar

De traditionella lamellerna kallas ibland även för kex. Kexen är 4 mm tjocka ellipsformade träskivor, som är uppvärmda och hårt sammanpressade. När de suger åt sig fukt (från trälim t.ex.), utvidgar de sig och gör fogen extremt stark.

Kexen finns i tre standardstorlekar. “P 0” mäter 15 x 45 mm och passar material som är mellan 9 och 12 mm. “P 10” mäter 19 x 55 mm och passar materialtjocklekar mellan 13 och 15 mm. “P 20” mäter 23 x 61 mm och passar material som är över 15 mm tjocka.

De frästa spåren är lite större än kexen, så att det finns plats för lim och finjustering. Välj ett så stort kex som möjligt. Då får du maximal styrka i fogen.

Lamellfräs

Utfräsningen passar kexet, när skivorna pressas ihop helt.