Vi har testat åtta modeller. De har vitt skilda priser men alla är 120 cm långa, och vi har funnit både en testvinnare och ett bra köp.

Den lilla luftbubblan som sitter innesluten i en hölje av stark plast är den som avgör om du får ett lodrätt eller vågrätt resultat. Därför är det extra viktigt att höljet – alltså libellen – är klar och lättavläst och att luftbubblan syns tydligt.

För att du ska kunna lita på ditt vattenpass bör du varje gång du ska använda det utföra ett litet test. Och det bör du göra också innan du köper ett nytt pass.

Lägg vattenpasset på en plan yta. Det är inte viktigt att den är våg- eller lodrätt – bara den är plan. Lägg märke till luftbubblans placering. Vrid passet 180 grader och kolla igen. Luftbubblan ska ligga på exakt samma ställe vid de två mätningarna, annars duger inte vattenpasset utan bör kasseras.

Det finns många åsikter om hur ett vattenpass ska se ut, men det är mest en smaksak om du vill att det ska ha plana sidor med libeller eller om det också ska ha handtag, stötdämpare i kortändarna, hål för upphängning, magnet, V-spår etc.

Frågan är dock: vilken modell är bäst? Eller rättare sagt: vilken modell ska jag välja? Vi har testat åtta pass på 120 cm. Priserna varierar mycket och alla mäter i stort sett tillräckligt bra för att användas till det mesta. Men det fanns ett par undantag. Angivna priser är konsumentpriser när vi testade vattenpassen.