Men hantverkaren tipsar om hur man löser problemet. Först vecklar han ut en tumstock och lägger den vid punkten det ska mätas från – här är det vid det vänstra vangstycket. Sedan tar han ut en extra tumstock och lägger den vid punkten han ska mäta till – vid det högra vangstycket.

Nu placerar han bara de två tumstockarna bredvid varandra, så de ligger parallellt och så lägger han ihop de båda måtten – här är det 50 och 47. Trappstegets bredd är alltså 97 cm.

Om man tycker det är för besvärligt, eller om man inte har två tumstockar, så finns det ett annat alternativ. Hantverkaren använder då istället ett speciellt måttband med mättunga, som han lägger an mot stället han vill mäta från. Det smarta är att måttbandet mäter från den lilla röda mättungan, så att man inte som med ett vanligt måttband behöver dra sig fram till rätt mått. På vanliga måttband är den första centimetern en millimeter för kort. Så om man hakar fast måttbandet över exempelvis en kant och vill se det utvändiga måttet så blir det en millimeter fel.

Men det här måttbandets ändhake är reglerbar, så när hantverkaren drar ut måttbandet för att få det utvändiga måttet rör det sig en millimeter och ger då ett helt exakt mått. Om han däremot ska mäta ett invändigt mått, så skjuter han bara ut ändhaken mot mätpunkten, och den flyttar sig tillbaka, så måttbandet också ger ett helt exakt invändigt mått.