Det finns knappast något byggprojekt eller monteringsarbete som kan utföras utan ett vattenpass. Tavlor ska hänga på rak linje, hyllor ska sitta rakt, tapetvåder ska vara lodräta och socklar under köksskåpen ska vara vågräta. För att inte tala om en regelstomme – den ska vara lodrät och tröskeln under dörren vågrät.

LÄS OCKSÅ: Test av krysslaser