Du kan klara nästan allt med en bra skruvdragare, men ibland är det praktiskt och underlättande att ha en hederlig, gammaldags skruvmejsel – t.ex. om du bara ska dra i en enda skruv eller om du ska lossa en skruv som sitter långt inne i ett trångt utrymme. Vi har testat sex olika satser med skruvmejslar. Varje sats bjuder på mejslar med olika spår i olika storlekar. Vad som ingår i de satser vi har testat har egentligen ingen betydelse, för nästan alla satser finns med andra kombinationer. Det viktiga är hur starka mejslarna är, hur de känns, om spetsarna är exakta och hur ergonomiska skruvmejslarna är.