Fasta nycklar är perfekta när du vill dra åt eller lossa en mutter. Men du måste veta exakt vilken storlek bulten eller muttern har och du ska sedan använda blocknyckel med motsvarande storlek. Det innebär att du måste ha många nycklar. Man kan därför inte säga annat än att J.P. Johansson presenterade en genialisk uppfinning, när han 1892 visade sin första skiftnyckel. Sedan dess har den säkert fått plats på alla verktygstavlor i hela världen. För med en skiftnyckel behöver man inte veta hur stor muttern är – man drar bara åt skiftnyckeln tills den får grepp. Vi har testat åtta av de många skiftnycklar som finns och vi har varit noggranna. Vi har t.ex. förlängt varje skiftnyckel med ett 50 cm rör, som har flerdubblat vår kraft, när vi sedan drog åt en bult med 24 mm huvud.