När du ska klippa av en ståltråd eller en vajer, när du ska kapa en ledning eller avisolera en kabel eller när du ska nypa av huvudet på en spik, måste du ha tillgång till en lämplig tång. En avbitartång eller sidavbitare, beroende på vad du föredrar att kalla den. Tångens primära funktion är att klippa i de material som en sax inte klarar. Därför ska den vara stark. Eggarna i käftarna ska kunna klara av att klippa av även något så hårt som pianotråd. Och det ställer stora krav. I det här testet av sex tänger visar det sig också, att det inte är så lätt att formge en tång, som både kan klippa av en stålspik och dessutom klippa av de små trådarna i en stålvajer. De flesta tänger ger upp när de ska klara stålspik och pianotråd och det är inte så konstigt, det är nämligen våldsamma krafter som ska till för att klippa i så hårda material. Problemet uppstår när eggarna inte är starka nog att klara uppgiften. Det slutar med att tången blir förstörd, och efter kampen med de hårda materialen kan den inte ens längre klara av de enklaste uppgifter då eggarna blivit fulla av hack. Och här är det inte många av de testade tängerna som hamnar på prispallen, inte heller bland de dyrare tängerna.