Stämjärnet signalerar kompetens och tradition. När en grov hantverkarnäve styr ett brett och tungt stämjärn ner i en furubjälke, så är det hantverkets själ vi får kontakt med. Men är det hantverkets själ när handöverfräsen, cirkelsågen och en hel här av roterande, vibrerande och gnagande maskiner med spånsprut och oväsen gräver sig in i träet? Eller övertar maskinerna bara stämjärnets uppgifter och kör ut det klassiska verktyget på ett stickspår?

Nej, du behöver ändå ett stämjärn till alla de arbeten som nästan bara yrkessnickare skaffar maskiner till. Maskiner som är dyra och som ska ställas in på olika sätt. Stämjärnet är därför ovärderligt, och du har stor glädje av att kunna hantera det.