Till att börja med kan man slå i skaftets underdel för att pressa in skaftet i huvudet. När huvudet väl sitter fast ställer man ner hammaren i en spann vatten.

Det ska vara så mycket vatten i spannen att hela hammarhuvudet täcks.

Efter omkring 30 minuter har träet i skaftet sugit upp så mycket vatten att huvudet sitter orubbligt fast. Nu kan stensättararbetet börja.

LÄS OCKSÅ: Slägga: Detta behöver du veta