Ett stadigt och fast grepp om hammaren är inte bara en fördel, utan vid många tillfällen en absolut nödvändighet när man ska slå i spik med stor kraft. För det är inte bara farligt om hammaren glider undan - det är också belastande för händer och armar om du inte kan få ett stadigt grepp om den.