Laxstjärtfogar och andra typer av sinkade fogar används ofta i möbler där det krävs mycket hög kvalitet. Men det krävs stor precision och lång erfarenhet för att skapa sådana fogar med hjälp av enbart såg och stämjärn. Med en handöverfräs däremot kan även den inte så snickarkunnige amatören klara av att göra dessa komplicerade fogar. Under den här lektionen visar vi en sinkningstillsats med en schablon som är så sinnrikt konstruerad att fräsen gör exakta utfräsningar i båda ämnena i samma arbetsmoment. Tillsatsen med schablon kräver en viss investering, men du kan använda en vanlig handöverfräs av god kvalitet. Om kopierringen som följer med inte passar till din maskin kan du köpa en kopierring i samma storlek som passar.

LÄS OCKSÅ: Allt om handöverfräs tester