Att fälla in ett gångjärn i t.ex. en dörr är något som kräver både snickerierfarenhet och gott handlag. Skall du fälla in fler gångjärn behöver du också ha gott om tid – om du inte använder en handöverfräs och en kopierring. Gör du det kan du klara den knepiga uppgiften snabbt och du kan precisionsfräsa i mycket små ämnen om och om igen. Kopierringen sitter bl.a. på maskinen för att skydda schablonen mot frässtålet. Kragen på kopierringen, som följer mallens sidor, skall vara så stor att frässtålet obehindrat kan rotera. Därför måste du ta hänsyn till avståndet mellan kopierringen och frässtålet. Gör du en schablon i stil med sifferschablonen på nästa sida lägger du till avståndet från kopierringen till fräsjärnet om detta skall styras inne i schablonen.

LÄS OCKSÅ: Allt om handöverfräs tester