Test av kap-/geringssågar

Detta test är från 2017 – se vårt senaste test här: Test av kap-/geringssågar

Kap-/geringssågen är ett fantastiskt verktyg om du arbetar mycket med trä. Du kan enkelt ställa in klingan i många olika vinklar och såga helt exakta snitt. Det är viktigt, när du t.ex. sågar virke till ett staket, paneler, golv eller träbeklädnad.

Vi har testat åtta kap-/geringssågar som kostar från cirka 2.000 till 6.000 kronor. Alla ger precisa snitt, oavsett om klingan står lodrätt eller är vinklad. Några av sågarna är dock inte så robusta som vi skulle önska. Det är också stor skillnad på vilka funktioner de har, och hur bra de fungerar.

Det är t.ex inte alla som har laserlinje och arbetslampa. Vissa maskiner gör det besvärligt att göra träfogar, där det inte ska sågas helt igenom träet. Och bara en såg kan suga upp sågspån effektivt och tillfredsställande.

Det står dock klart att du för under 2.000 kr. kan få en kraftfull kap-/geringssåg som ger perfekta snitt varje gång.

LÄS OCKSÅ: Bli expert på kap och gersågen på 5 minuter

SÅ HAR VI TESTAT

Vi har bedömt sågarnas övergripande stabilitet med fokus på stabiliteten i utdraget. Vi har även bedömt om sågens komponenter är solida, eller om det finns svaga länkar.

Sågning i trämaterial är testat genom vanlig rätvinklig kapsågning och med inställningar i gering respektive avfasning.

Säkerheten ska vara på topp, så vi är uppmärksamma på skyddsskärmens funktion. Vi kontrollerade om byte av klinga går smidigt, och om det är inbyggt spindellås.

Vi bedömde handtagens kvalitet, och om sågen kan kopplas till en dammsugare. Ett bra arbetsljus och laserlinje är ett extra plus.

VI HAR TESTAT DESSA 8 KAP-/GERINGSÅGAR

 • MAKITA LS1018L
 • BOSCH PCM 8 S
 • DEWALT DWS778
 • RYOBI EMS254L
 • METABO KGS 254 M
 • AEG PS 254 L
 • BOSCH GCM 10 S PROFESSIONAL
 • BILTEMA MS 255D

LADDA NED HELA ARTIKELN och se hur de åtta kap-/geringssågarna klarade vårt test.

VIKTIGA DETALJER NÄR DU VÄLJER KAP-/GERINGSSÅG:


 • SPÅNUPPSAMLING: Den medföljande påsen måste ständigt tömmas, så den bör vara lättillgänglig. Vissa sågar kan anslutas till en spånsug.

 • HANDTAG: Ska vara tillräckligt stort och gärna med mjuk, greppvänlig beläggning. Vertikala eller horisontella handtag är en smak- och vanesak.

 • KLINGA: Antalet tänder avgör hur fint sågsnittet blir, och priset är en indikator för klingans kvalitet. Du kan dock alltid byta ut klingan mot en annan bättre.

 • SKYDDSSKÄRM: Ska glida ner och täcka sågklingan när den lyfts. Sedan ska den – efter upplåsning – glida bort från klingan, efterhand som den sänks ner i materialet.

 • LJUS/LASERLINJE: LED-arbetsljus som lyser upp arbetsytan är väldigt bra. En tydlig, kraftig laserlinje, som markerar såglinjen bör vara standard.

 • TELESKOPARM: Gör det möjlighet att såga breda material, ända upp till 30 cm. Utdraget ska ske i en glidande rörelse och helt utan glapp.

 • LUTNING: Klingan ska som minimum kunna vinklas 45 grader åt vänster. Flera modeller kan vinklas några grader åt höger, och några kan vinklas åt bägge håll. En bra och tydlig skala är önskvärt.

 • DJUPSTOPP: För att kunna göra tappoch bladfogningar måste du kunna ställa in klingan så att den bara sågar en bit genom materialet. Det ska vara enkelt att justera och låsa fast djupstoppet.

 • VRIDBORD: Bordet ska kunna vridas minst 45 grader åt bägge håll och låsas fast. Det bör vara fasta “klickinställningar” för de vanligaste vinklarna på en tydlig skala.