Gör Det Själv kurs om kap-/gersågen

Kap- och geringssågen är ett genialt verktyg när du kapar lister, brädor och plankor, och sågen kan göra det i alla möjliga vinklar. Ja, den kan klara två vinklar på en gång.

Om du bara en enda gång har använt en kap- och geringssåg, t.ex. i samband med ett bygge, så vet du att du inte klarar dig utan den. Redan namnet avslöjar att det är tal om en såg med flera funktioner. Den kan kapa, alltså korta av en bräda eller list till önskad längd. Den kan dessutom göra det på gering, det vill säga med klingan vinklad mot brädan. Du kan nämligen vrida sågklingan 45 grader åt sidorna.

LÄS OCKSÅ: Bli expert på kap och gersågen på 5 minuter

Men inte nog med det. Det går dessutom att vinkla klingan i förhållande till lodplanet. Även det i 45 grader åt båda sidorna. Om du först vinklar klingan åt sidan och sedan tippar den, så sågar den med dubbelgering. Om du bara vinklar den, kallas det att geringssåga. Mindre kap- och geringssågar har inte samma vinklings- och geringsmöjligheter som de större. Det är vanligt att klingan bara kan vridas åt vänster. Du får störst nytta av sågen om den har teleskopfunktion, dvs. att du kan dra den roterande klingan mot dig. Då kan du kapa bredare föremål. Motor och klinga sitter fast i stativet med gångjärn, och en kraftig fjäder lyfter automatiskt upp sågen. Du ska själv trycka ner klingan mot arbetsstycket.

LÄS OCKSÅ: Test av kap-/geringssågar

Det lär du dig i Gör Det Självs kurs om kap-/gersågen

Kursen publicerades första gången i tidningen Gör Det Själv 2008. Kursen består av 4 delar på totalt 12 sidor:

  • Del 1: Snickarens favoritsåg Kap- och geringssågen är ett genialt verktyg när du kapar lister, brädor och plankor, och sågen kan göra det i alla möjliga vinklar. Ja, den kan klara två vinklar på en gång.
  • Del 2: Geringssåga snygga hörn Kap- och geringssågen är unik när du precisionssågar lister för att sedan göra ramar av dem. Oavsett om ramen har fyra eller sex hörn blir resultatet perfekt.
  • Del 3: Hjälpmedel för sågen Om du gör ett par enkla hjälpmedel får du ännu större glädje och nytta av din kap- och geringssåg. Med dem blir det lättare att kapa långa brädor och geringssåga.
  • Del 4: Fogar för de erfarna När du har lärt dig att använda din kap- och geringssåg är det dags att göra annat än att kapa och geringssåga med den. Du kan också foga med den!

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Mer i samma kategori Kap- och gersåg