Om du bara en enda gång har använt en kap- och geringssåg, t.ex. i samband med ett bygge, så vet du att du inte klarar dig utan den. Redan namnet avslöjar att det är tal om en såg med flera funktioner. Den kan kapa, alltså korta av en bräda eller list till önskad längd. Den kan dessutom göra det på gering, det vill säga med klingan vinklad mot brädan. Du kan nämligen vrida sågklingan 45 grader åt sidorna. Men inte nog med det. Det går dessutom att vinkla klingan i förhållande till lodplanet. Även det i 45 grader åt båda sidorna. Om du först vinklar klingan åt sidan och sedan tippar den, så sågar den med dubbelgering. Om du bara vinklar den, kallas det att geringssåga. Mindre kap- och geringssågar har inte samma vinklings- och geringsmöjligheter som de större. Det är vanligt att klingan bara kan vridas åt vänster. Du får störst nytta av sågen om den har teleskopfunktion, dvs. att du kan dra den roterande klingan mot dig. Då kan du kapa bredare föremål. Motor och klinga sitter fast i stativet med gångjärn, och en kraftig fjäder lyfter automatiskt upp sågen. Du ska själv trycka ner klingan mot arbetsstycket. I första lektionen lär vi oss de olika delarnas funktioner – innan vi sågar …

LÄS OCKSÅ: Test av kap-/geringssågar

LÄS OCKSÅ: Bli expert på kap och gersågen på 5 minuter