Få koll på kap-/gersågen

Kap-/gersågen är väldigt allsidig och den kan mycket mer än att såga vinkelräta snitt när du t ex ska kapa trallbrädorna. Den kan nämligen också göra knivskarpa snitt i sneda vinklar, så att du bl a kan göra urläckra och helt perfekta träskarvar.

Få koll på kap-/gersågen

Kap-/gersågen är världsmästare på exakta snitt i sneda vinklar.

Kap-/gersågen är enormt allsidig och den kan mycket mer än att såga i rät vinkel när du t ex ska kapa trallbrädorna. Den kan nämligen även göra knivskarpa snitt i sneda vinklar, så att du bl a kan göra helläckra och helt perfekta träfogar.

Vi lär dig att:

 • Gersåga – t ex till perfekta listskarvar
 • Smygsåga – t ex till kanter till lådor
 • Såga dubbelvinkel – t ex till takstolar i nock
 • Använda djupstoppet – t ex för att göra perfekta bladfogar.

Vi går också igenom sågens detaljer, så att du får koll på placering och funktion av:

 • Spånsug
 • Skruvtving
 • Vinkelinställning
 • Gerinställning
 • Bordförlängning
 • Djupstopp
 • Släde
 • Mothåll
 • Land
 • Klinga

Sågens detaljer

Gering

Den främsta fördelen med kap-/gersågen för gör-det-självaren är utan tvivel möjligheten att vinkla klingan i förhållande till mothållet. Det är smart t ex när takstolarna ska mötas i nock eller när lister och foder ska möta varandra i ett hörn.

1

Geringen ställs in i rätt vinkel. Här ska två hålkälslister mötas i ett 90° invändigt hörn. Därför ska två snitt göras på 45° vardera.

2

Placera listen i sågen så att sidan som ska vändas mot väggen ligger mot mothållet. Gör det första snittet. Är listen symmetrisk kan du bara vända den med framsidan mot mothållet och göra ditt andra snitt. Här är listen asymmetrisk. Därför ska geringen ställas in på 45° på den motsatta sidan av snitt nummer två.

Vinkel

När det sneda snittet genom ett ämne blir för brett behöver du lägga ämnet ner och vinkla klingan i sidled – t ex när du som här ska såga till kanter på 45° till sidorna på en bokhylla.

1

Sågklingan vinklas i önskad vinkel. Bokhyllans fogar ska vara 90°, som vardera består av två snitt på 45°. Vinkeln ställs in efter skalan med hjälp av ett handtag på sågens baksida.

2

Sågen förs genom skivan. Se till att skivan hålls ordentligt mot mothållet när du sågar.

Djupstopp

Sågen har ett djupstopp som gör det möjligt att bestämma exakt hur långt ner i ämnet du vill såga. På så sätt kan du t ex göra “utfräsningar” i träet när ett ämne ska försänkas med ett annat.

1

Sågdjupet justeras med djupstoppet som oftast sitter på sågens baksida. Till en bladfog ska ämnet sågas igenom exakt till hälften.

2

Såga många spår ner i träet till inställt djup, så att bredden stämmer med det ämne som ska fogas ihop. Klingan går inte helt genom ämnet, så du kan behöva ha en offerbräda mellan träet och mothållet för att kunna såga i träets hela bredd.

3

Rensa snittet med ett stämjärn eller ett multiverktyg. Till en bladfog ska samma utfräsning göras i båda ämnena. Gör därför likadant på det andra ämnet.

Dubbelvinkel

Genom att kombinera sågens två vinkelinställningar (vinkel och gering) i ett snitt kan du göra mer komplicerade fogar, t ex där fyra takstolar möts i nock. Det kan användas i ett lusthus där varje takstol kapas med två snitt.

De fyra takstolar som vi sätter ihop här har en taklutning på 30°. Det är den vinkel som geringen ska ställas in efter. Inställningen av den andra vinkeln beror på antalet takstolar, och med fyra stycken ger det fyra snitt à 90°.

Vinkeln på fogen räknas ut genom att dela 360° med antalet fogar. Fyra takstolar ger som nämnts fyra fogar på 90° (360°/4 = 90°). Hade vi i stället haft fem takstolar skulle varje fog varit 72° (360°/5 = 72°).

1

Geringen ställs in på 30°, vilket motsvarar takets lutning. Börja med att ställa in sågen åt höger. Då ser du bättre vad du gör när du senare ska göra det lite knepigare snittet från den andra sidan.

2

Vinkeln ställs in på 45°, så att fogarna blir 90°.

3

Kapa alla fyra takstolarna med den inställda dubbelvinkeln.

4

Markera mitten på takstolen på den korta sidan. Här ska nästa snitt göras.

5

Vänd på takstolen så att den pekar åt vänster, med den korta sidan ut. Såga efter din markering. I förväg har sågens gering ställts in på 30° åt vänster. Vinkeln är oförändrad.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Kap- och gersåg