I artikeln beskriver vi vad du helt konkret bör ha i åtanke, när du står i affären med kedjesågen i handen. Dessutom får du en handfull andra råd om vad du bör vara uppmärksam på, enligt Christer:

Ergonomi. Lyft sågen och håll den i händerna. Hur känns den? Tryck på knappar och reglar med handskar på, så att du får en uppfattning om hur det är att arbeta med sågen.

LÄS OCKSÅ: Test av kedjesågar

Vikten hör ofta ihop med motorstyrkan. Ju starkare sågen är, desto tyngre brukar den vara. Välj ett par sågar som är så starka att de klarar dina behov och bedöm sedan vikten. En lätt såg skonar axlarna, armarna och ryggen.

Vibrationer är obehagliga och ska därför vara så få som möjligt. Ju dyrare sågen är, desto färre vibrationer har den. Det beror på att yrkesanvändare kräver vibrationsfria sågar, som kan arbeta flera timmar i sträck.

Ljud kan uppfattas på många sätt, t.ex. högt och skrikigt eller dovt och bullrigt. Vid arbete med sågen ska du alltid använda hörselskydd, men tänk också på grannarna och andra som vistas i närheten av där du använder sågen. Det ettriga ljudet från en bensinsåg är påträngande och störande.