Det är långt från alltid som resultatet blir genialt eller ens bra när verktygstillverkare försöker skapa en maskin med flera funktioner. Ofta blir det lite halvhjärtat eller ineffektivt, ibland acceptabelt och någon enstaka gång får man en maskin som lyckas imponera.