SERIEPRODUKTION: Kap-och geringssågen är till enormt stor hjälp om du vill såga ett antal exakt lika stora bitar, t.ex. spjälor till ett staket.

SERIEPRODUKTION: Kap-och geringssågen är till enormt stor hjälp om du vill såga ett antal exakt lika stora bitar, t.ex. spjälor till ett staket.

STÄLL IN DIN KAP- OCH GERINGSSÅG
Kap-/geringssåg – så här använder du den SÅGA EN LIST Även om sågen är sprillans ny kan den vara felinställd. Kolla om den ska finjusteras. Lägg en bred list mot klingan och såga av den lodrätt.
Kap-/geringssåg – så här använder du denKOLLA VINKELN Ta fram din vinkel och kolla att brädan kapats i exakt 90 grader. Här har listen inte kapats rätt och därför ska sågens lodräta skena (anslaget) justeras.
Kap-/geringssåg – så här använder du denJUSTERA SÅGEN Sågen justeras när du flyttar anslaget, men först ska du stänga av sågen och dra ut kontakten ur väggen. Använd din vinkel för att justera anslaget exakt.

STABILITET: SÄTT FAST KAP- OCH GERINGSSÅGEN

Kap- och geringssågen ska helst spännas fast för annars kanske du inte får perfekt resultat när du sågar.

Du kan spänna fast den på två sätt: direkt på ditt arbetsbord eller på en skiva, som du kan spänna fast på nästan alla underlag med ett par tvingar.

Om du vill spänna fast sågen på ditt arbetsbord blir det bäst om du borrar hål för genomgående maskinskruvar med muttrar. Då kan du också lätt ta loss sågen och flytta den.

Kap- och geringssåg – så här använder du den

PÅ ARBETSBORDET: Fixera sågen med skruvar och muttrar.

Kap- och geringssåg – så här använder du den

PÅ EN SKIVA: Sågen skruvas fast på en kraftig skiva med vagnsbultar.

Kap- och geringssåg – så här använder du den

Därefter kan skivan fästas på arbetsbordet med tvingar.

SÅGA AV EN LIST UTAN PROFIL
Kap-/geringssåg – så här använder du den 1. När du ska lära känna din såg är det bra att börja med en enkel uppgift, t.ex. tillverka en ram av lister. Ställ in sågbordet på 45 grader och lägg listen mot anhållet. Starta sågen och såga.
Kap-/geringssåg – så här använder du den2. När du sågar fåt du ett sådant här spår. Fackfolk säger att man gerar i 45 grader. Eftersom listen är fyrkantig och utan profil kan delarna sättas ihop utan något spill av trä.
Kap-/geringssåg – så här använder du den3. När du vänder den ena listen kan de två sättas ihop i 90 grader. Nu är du faktiskt klar med halva tavelramen.

SE OCKSÅ: Därför MÅSTE du äga en kap- och geringssåg

SÅGA FÖR ATT GÖRA EN BLADFOG
Kap-/geringssåg – så här använder du den 1. I denna uppgift lär du dig att ställa in sågen för att såga tillräckligt djupt. Börja med att mäta och markera på listen hur djupt klingan ska gå ner.
Kap-/geringssåg – så här använder du den2. Sågdjupet ställs i regel in med hjälp av en liten ratt på sågen. Skruva på denna ratt tills du ser klingan röra sig och kommer ner till ditt streck på listen. Klingan kan inte såga ända ut till kanten.
Kap-/geringssåg – så här använder du den3. För att klingan ska kunna såga ända ut till kanten blir det nödvändigt att använda en offerlist. Därefter kan du såga en mängd spår vid sidan av varandra.
Kap-/geringssåg – så här använder du den4. Alla de fina spåren i ena änden av listen gör att det blir lätt att stämma bort träet mellan dem. Det är nödvändigt för att göra en bladfog. Offerlisten kan användas igen eller läggas i braskaminen.
GÖR EN LÅDA
Kap-/geringssåg – så här använder du den STÄLL IN SÅGEN Ställ in sågbordet på 0 grader och tippa sågen åt vänster för att såga i 45 grader. Nu är den klar för att såga till en låda.
Kap-/geringssåg – så här använder du denSÄTT IHOP SIDORNA När du sätter ihop de fyra sidorna med brädorna liggande på ena sidan så bildar varje hörn en vinkel på exakt 90 grader. I annat fall måste sågen justeras.