Cirkelsågen är till enorm nytta när du vill såga bort en bit från en spånskiva eller kapa ett par brädor. Men den är tung och besvärlig att arbeta med om du vill gerings-såga ett par lister eller kapa en regel. Det är till sådana jobb du ska ha en bordscirkelsåg.