Om du bara då och då ska använda sågen, kan du välja en som uppfyller minimikraven. Har du däremot tänkt att använda sågen oftare, t.ex. till lite mer avancerad sågning, bör den uppfylla kraven under ”bra att ha”. Lägg ev. till lyxfunktionerna.