I några få situationer kan det vara försvarligt att plocka bort klingskyddet från bordscirkelsågen. Men då ska man vara till 100 procent förtrogen med sågen och arbeta försiktigt. Och det är bara när man sågar falsar eller spår och klingan därför inte går igenom träet. På de fyra första lektionerna har du lärt dig att både klingskydd och spaltkniv, som även kallas klyvkniv, aldrig får tas bort. Den regeln gäller fortfarande men det finns ett par undantag. Och undantagen är när man är så erfaren och förtrogen med sågen att man törs göra det. När spaltkniven tas bort kan klingan klämmas fast, men det värsta är att klingskyddet samtidigt tas bort. Risken finns ju att man lägger en träbit – eller handen – av misstag på bordet där klingan snurrar. Vi vet att det finns en del saker som inte kan göras på sågar med monterad spaltkniv, och vi vet också att många plockar bort spaltkniven. Därför har vi valt att visa hur man gör det på rätt sätt, och vad sågen då kan användas till. Men som sagt: du ska inte göra det förrän du känner dig säker med din såg.