En bordscirkelsåg är ett fantastiskt verktyg som kan en hel del. Men den är också en farlig maskin och ska därför behandlas med respekt.

Du ska först och främst se till att sågen står stadigt. Underlaget ska vara plant så att sågen inte vippar, och du ska helst skruva fast den på golvet. Då är det ingen risk att den tippar om du lägger på ett för stort arbetsstycke. Mindre modeller kan skruvas fast på arbets- eller hyvelbänk.

När det är gjort ska du se till att arbetsbänken inte kan välta. En bordscirkelsåg är visserligen kompakt, men den kräver en del plats. Du ska ju kunna mata fram långa brädor och stora skivor – och det kräver plats. Du ska kunna arbeta vid sågen utan att anstränga dig. Det vill säga att arbetshöjden bör vara anpassad efter din längd.

Håll rent i verkstan så att du inte snubblar. Klossar och träbitar är farliga och sågspån gör ett målat golv halt som is. Vi upprepar från den första lektionen att du ska hålla fingrarna borta från klingan och aldrig pilla på spaltkniv eller klingskydd. De går att ta bort, och vi visar hur man gör – men först på den sista lektionen. Använd de skydd som finns på nästa sida och använd huvudet, så att du inte begår de fel vi också visar.

Då klarar du dig bra. Du kommer säkert också redan efter denna lektion att undra varför du inte för länge sedan skaffade en bordscirkelsåg.