1. FINJUSTERING av fräsdjupet måste vara enkelt och exakt.
  2. VARIABEL HASTIGHET är optimalt. Ger möjlighet att välja varvtal som passar både frässtål och material. Finns inte på alla maskiner.
  3. HANDTAGEN måste ha bra greppyta och ligga bra i handen.”
  4. DJUPSKALA måste vara lätt att läsa av.
  5. SPINDELLÅS kräver bara en nyckel och gör det enklare att byta frässtål. Finns inte på alla maskiner.
  6. ANSLUTNING för dammsugare är praktiskt. Men kontrollera i butiken att den inte sitter i vägen när du fräser.
  7. FJÄDRANDE PELARE ska vara utan glapp, glida obehindrat och kunna låsas i det valda djupet.
  8. DJUPANSLAG med fasta steg gör djupinställningen lättare. Ju fler steg det finns, desto bättre.
  9. FRÄSFOT ska vara 100 % plan, och så robust att den kan föras längs en skena. Den ska helst vara gjuten i aluminium och skyddad med plast så att den inte repar.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Test av handöverfräsar