Vi har ofta föreslagit prisbilliga verktyg till uppgifter som inte utförs så ofta, eftersom många billiga verktyg duger till enklare och sällan förekommande jobb. Men när det handlar om verktyg som du ska använda tämligen ofta, t.ex. en skruvdragare eller borrmaskin, så har vi varit sparsamma med rekommendationerna. Och efter att ha köpt en s.k. “no name”-produkt för 199 kr, är det fullständigt slut med rekommendationerna. För efter att den endast klarade att dra i ett fåtal skruvar innan batteriet dog, och efter att den nekade att fungera efter att ha borrat åtta hål, så plockade vi isär maskinen för att få en förklaring. Den var enkel: man har sparat på allt man kunnat spara. Ja – man har helt enkelt sparat för mycket.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Test av 18 V borrskruvdragare