När du ska montera en bärlina av trä på en tegelvägg så är det praktiskt om du kan borra med samma borr rakt igenom regeln och in i tegelväggen. Annars måste du byta borr eller använda dig av två borrmaskiner. Om du använder en s.k. multiborr så kan du – i varje fall enligt de flesta tillverkare – först borra genom en träregel och sedan fortsätta in i tegel. Multiborr, som ofta säljs i set med ett par borr, tar sig genom alla material som om de vore smör. Det påstår i alla fall tillverkarna. Och det är nästan för bra för att vara sant. Det är det också – alltså för bra …