Kap- och geringssågen är perfekt när du ska kapa brädor och såga lister på gering. Men sågens användningsområde blir större om du skaffar ett bra sågbord. Då kan du t.ex. serietillverka brädor med exakt samma längd utan att behöva kontrollera längdmåttet under arbetet. Och du får dessutom ett stöd under brädorna, ett stöd som gör det lättare att hantera brädorna – även om de skulle vara flera meter långa.

Välj ett stadigt bord

Sågbordet till en kap-och geringssåg består av ett enkelt stativ som står på ben som kan fällas ihop. Ovanpå stället monterar du verktygshållare eller stöd, som används för montering av din såg. Flera stöd och hållare är försedda med handtag eller grepp, som gör att du kan låta sågen sitta fast i hållarna och lyfta av både såg och hållare opå en gång. Det underlättar när sågen nästa gång ska sättas fast på sågbordet. Ett sågbord ska kunna dras ut så att du kan såga långa brädor på det. Längst ut på bordsförlängningarna sitter ett stöd eller en rulle, som de långa brädorna kan vila på. De flesta förlängningar är dessutom försedda med längdanslag eller stopp som du kan sätta på rätt nivå och låta brädorna vila på innan de kapas. Då räcker det om du mäter upp för den första brädan. Alla följande brädor får sedan exakt samma längd (om du har låst knapparna som håller anslaget). Det allra viktigaste med ett sågbord är dock att det står stadigt, och att det passar till sågen. Det får absolut inte kännas ostadigt när du sågar! Det kräver rejäla delar och helst möjlighet att justera minst en ben i höjdled så att bordet kan stå på ojämna underlag. Det kunde faktiskt endast ett par av de testade borden.