Filtret, som består av ett finmaskigt nät, kallas luftblandare och säljs under namnet perlator. Du hittar det i den yttersta delen av kranen. Där har det till uppgift att blanda luft i vattenstrålen för att denna skall bli mjukare samtidigt som vattenförbrukningen minskar. Men filtret fångar också upp smuts, avlagringar och rost som finns i vattnet och därmed sätts filtret igen. Är vattnet kalkrikt medverkar även kalken till att täppa igen filtret. Ju mer kalk och smuts det är i filtret, desto mera skvätter och sprutar vattnet när det kommer ut ur kranen. Därför skall luftblandaren ses över med jämna mellanrum och ev. bytas ut.