Varje vår kan vi i vårsolens skarpa sken konstatera att vintern har varit gynnsam för algerna. De har spritt sig och finns på terrassen, på garaget, villafasaden och planket mot grannen. Det är inte många konstruktioner som har skonats.

Mögelsvampar och alger trivs bäst där det är lite fuktigt och gärna också i norrläge. Men ju fler angrepp villaägaren hittar, desto mer irriterad blir han – och säkert också orolig. Men det finns ingen anledning att frukta den gröna påväxten. Den är faktiskt oskadlig.

Flera undersökningar både i Sverige och utomlands visar att grönalger inte skadar byggmaterial. Men sedan blir experterna oeniga. Några påstår att alger och mögelsvampar inte ens håller fast fukt, medan andra säger att fukthalten i träet ökar där det finns alger. Under alla omständigheter är alger en indikation på att träet är fuktigt.