Video
Lätt
Svår

Marmor är ett material som används när man vill att det ska vara snyggt och elegant. Men marmor är tyvärr ett ömtåligt material som lätt repas, blir smutsigt eller får stötta kanter. Vit marmor kan gulna av smuts, och repor kan samla så mycket smuts att det ser ut som rost. En yrkesmässig behandling omfattar våtslipning med mycket fint slippapper efter en noggrann tryckluftsrengöring. Men det är ju inte alla som har sådana verktyg på sin verkstad, så vi visar hur du kan klara dig med andra verktyg. En excenterslip är utmärkt till torrslipning, men finslipningen utförs med våtslippapper och kloss.

GÖR SÅ HÄR:

1. Först slipas hela ytan med en excenterslip

och det ska vara med slippapper korn 100. Då får du bort de värsta reporna. Även om marmorn är hård går slipningen snabbt.

2. Kanterna slipas helst för hand

med en mjuk slipkloss av gummi med fastlimmat slippapper. Gummit följer formen på den avrundade kanten. Även om kanterna är raka bör du slipa dem för hand då klossen är lätt att styra.

3. Torka av ytan

med en trasa och slipa en gång till. Denna gång använder du slippapper 120 eller 150. När du har slipat hela ytan torkas den av, nytt slippapper (korn 240) sätts på slipen och ytan slipas en gång till (inkl. kanter).

4. Putsa nu ytan med våtslippapper korn 400

Tvätta av ytan med vatten, torka av den med ren trasa och slipa igen fast nu med korn 600 eller 800. Ska ytan bli superlen, avslutar du med korn 1000.

5. Tvätta hela ytan en gång till med vatten

torka av med ren trasa och låt ytan torka fullständigt. Den avslutande behandlingen, som ger marmorn en blank yta, utförs med stenolja eller stenpolish.