Fyra helt identiska trästycken utsågade från en vanlig 2 m lång bräda blir till en elegant och stabil julgransfot.

Fyra helt identiska trästycken utsågade från en vanlig 2 m lång bräda blir till en elegant och stabil julgransfot.

Julgransfoten är gjord i ek och sammanfogad med franska skruvar i rostfritt stål. Den är utsågad ur en vanlig bräda, och även om vi har valt ek, kan du enkelt bygga en stabil och hållbar fot av andra träslag. Ju tyngre granen är, desto mer stabil behöver foten vara när det ska dansas kring granen.

Foten är konstruerad så att alla hinner bygga den innan granen ska kläs. Såga ut fyra exakt lika stora trästycken efter mallen. Följ instruktionen, och ge eventuellt den färdiga foten en omgång olja, så får du en riktigt lyxig julgransfot som håller i många år.

SÅ BYGGER DU JULGRANSFOTEN
1. Benen kortas av till samma längd. Det gör du med två snitt – 60 grader i änden ned mot golvet (A) och 30 grader in mot granen (B). Alla fyra ben är lika stora.
2. Håll två ben på plats, och överför punkten där de skär varandra. Trekanten i toppen (C) sågas av så att toppen blir vågrät. Såga de två sista benen på samma sätt.
3. Fixera benen i rätt vinkel med hjälp av en kloss och skruvtvingar. Förborra och försänk, varpå du sammanfogar julgransfoten med franska skruvar.
4. Vänd julgransfoten upp och ned. Rita upp vågrätt där benen möts. Från skärningspunkten ritas benens tjocklek upp. Separera foten igen.
5. Använd sticksågen till att såga ut benen. När alla fyra ben är utsågade ska de slipas, så att de blir släta och fina. Avsluta med att ge benen en lämplig träolja.

ANVÄND EN BRÄDA PÅ MINST TVÅ METER

Dela brädan i fyra lika stora delar. Sedan kan du antingen följa anvisningen steg för steg eller kopiera måtten från ritningen nedan.

Har du mer material än en bräda på 2 meter så kan du skala upp och göra en fot för en större julgran med en kraftigare stam.

I det här exempelt har vi använt ek, och det är ett bra val då det dels är mycket hållbart och dels väldigt vackert när träet behandlas med olja.