Allt arbete med rör- och vatteninstallationer i bostaden är förbjudet arbete för oss hemmahantverkare.

Nästan allt, för det finns undantag. Du får t.ex. själv byta en packning i en droppande kran. Men det förutsätter att du kan stänga av vattnet till den aktuella kranen med en ventil, t.ex. en s.k. Ballofix.

Här får du hjälp, så att du kan lösa uppgifterna själv.