Den här sockeln är urholkad på baksidan för att ge plats åt sladdar. Sockeln fästs i väggen med hjälp av särskilda beslag. Golvläggaren börjar med att lägga upp sockeln mot väggen och markera var den ska kapas. Notera att han samtidigt sätter ett streck i vinkel för att visa snittriktningen.

Nu sågas sockeln till i en geringslåda. Golvläggaren lägger ett beslag bakom listen för att hålla den på plats under sågningen. Alternativt kan du använda en geringssåg. Golvläggaren kontrollerar att sockeln passar och markerar sedan nästa.

Här ska snittet skäras i motsatt vinkel. Kanten kan fransa sig när man sågar till sockeln, men det ordnas lätt med hobbykniven. Övriga sockellister mäts upp och sågas till på samma sätt. Nu ska beslagen monteras. De får sitta med ett maximalt avstånd på 50 cm mellan varje.

På mindre väggar bör de sitta ännu tätare. Golvläggaren markerar var beslagen ska sitta och förborrar sedan med ett 6 mm borr. Samtliga hål borras ut med ett 6 mm borr. Nu skruvas beslagen fast.

Golvläggaren ser till att sladden ligger på plats bakom innan beslaget skruvas fast. När beslaget monterats kan sockellisten lätt klickas på plats. Resten av skruvarna monteras på samma sätt. I hörnen ska det sitta växelvis en invändig och en utvändig koppling för att hålla ihop listerna.

Kopplingarna sätts på innan nästa sockellist klickas på plats. I invändiga hörn trycks sockellisten bara på plats, och golvläggaren ser till att hela sladden först hamnar bakom sockellisten. Samma teknik används hela vägen runt rummet och på en kort stund är alla sladdar dolda.