Här skall glaspartiet ersätta en fast vägg som vindskydd på ena sidan av en terrass. Genom att välja glas kan man sitta på terrassen och följa med vad som händer i trädgården samtidigt som man låter dagsljuset komma in. De fyra glasfacken samlas till ett stort parti och sätts fast mellan de stolpar som bär det utskjutande taket. De mått du hittar i artikeln gäller endast vårt projekt. Du måste själv ändra måtten så att de passar ditt arbete. För att verkligen skapa lä på terrassen sätter vi upp glaspartier längs två av sidorna. Den tredje är husets gavel och den fjärde är öppen mot trädgården. För att underlätta arbetet snickrar vi fyra ramar med vardera två glasfack. Ramarna sätts sedan ihop två och två på plats. Glaset sätt först i när ramarna har satts fast där de skall stå och när vi har kontrollerat att allt är lodrätt och vågrätt. Vi håller 0,5–1 cm avstånd mellan ramarna och omgivande stolpar, terrassbrädor och hammarband.