Regelverk till skiljevägg - gör så här!

NOGGRANT FÖRARBETE: Även om regelverket inuti en skiljevägg är dolt bakom gipsskivor, är det avgörande för slutresultatet, så det måste vara lod- och vågrätt!

MÄT UPP SKILJEVÄGGEN
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 1.Skiljeväggens placering märks ut. För att försäkra dig om att vinkeln blir exakt 90 grader, börjar du med att mäta vinkelrätt ut på golvet med ett vattenpass och en stor vinkelhake. Rita upp på golvet.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 2. Markera var profilerna/stolparna ska vara, och markera gipsskivornas placering (här två lager gips). Så att du ser var din skiljevägg kommer hamna, och hur stor yta den kommer att täcka.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 3. Dra ett streck från golvet längs ett vattenpass eller en krysslaser. Strecket visar var den lodräta väggregeln/ stolpen ska skruvas fast. Rita också upp för profilen/balken i innertaket.
SKILJEVÄGG MED REGELVERK AV TRÄ
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 1.Dra fast syll och väggregeln med 4 x 70 mm skruvar med 50-60 cm mellanrum. Kom ihåg att såga av väggregeln, så att det finns plats för takregeln. Vi använder 45 x 70 mm reglar.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 2. Väggregeln i motsatta sidan av väggen skruvas fast när takregeln är på plats och fastskruvad i innertaket. Använd två skruvar per infästning – både i botten och i toppen.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 3. Övriga vertikala reglar sågas till så att de kan stå ovanpå syllen. Se till att de placeras så att de motsvarar en halv gipsskivsbredd – oftast 60 cm – så det finns någonting att fästa gipsskivorna i.
SKILJEVÄGG MED REGELVERK AV STÅL
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 1.Märk upp profilerna, och klipp till dem. De kommer med ett ljuddämpande skum som ska vändas in mot väggen, samt mot golv och innertak. Profilerna klipps lätt till med en plåtsax.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 2. Skruva fast golvprofilen i golvet efter dina markeringar. I ett träunderlag är cirka 50 cm mellanrum mellan skruvarna lagom. I betong räcker det med 60-80 cm.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 3. Ska det dras kablar genom profilerna, är det lättast att borra hål för dem nu. Gör hålen så stora att kablarna inte blir svåra att dra. 10-15 mm brukar passa.
Regelverk till skiljeväg - gör så här! 4.Skruva på väggprofilen när golvprofilen är monterad. Väggprofilen går hela vägen upp till taket så när på 5 mm, så att det finns plats till takprofilen.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 5. Takprofilen skjuts in över väggprofilen och skruvas fast efter dina markeringar. Lodräta och vågräta profiler fogas lätt samman med en fixertång.
Regelverk till skiljevägg - gör så här! 6. Den lodräta profilen på motsatta sidan av väggprofilen häftas fast i tak- och golvprofilen med fixertången. Kolla så att det är 100 % lodrätt, och fortsätt sedan med övriga lodräta profiler.

VIKTIGA VERKTYG TILL SKILJEVÄGG AV STÅLPROFILER

Bygger du en skiljevägg med ett regelverk av stålprofiler, är en plåtsax oumbärlig. Med den klipper du lätt till profilerna i rätt längd. De flesta modellerna finns både för höger- och vänsterhänta.

Stålprofiler kan monteras med speciella självgängande skruvar med platt huvud, men det är smidigare och lika effektivt att klämma ihop dem med fixertången.