Video
Lätt
Svår

Det finns en urgammal lösning, om en plugg sitter löst i sitt hål. Man tar en törre skruv och sticker in ett par tändstickor i hålet. Då fungerar tändstickorna som kilar för pluggen och skruven fastnar. Men det är och förblir en nödlösning! Förr eller senare lossnar en av tändstickorna, och då återstår inget annat än att ta ut plugg, tändstickor och skruv – och börja om från början. Det gör vi här. Vi börjar från början med en effektiv problemlösning som gör att pluggen blir sittande och att du kan elasta den. Var noga med att borr, plugg och skruv passar ihop. För då sitter pluggen fast redan från början.

FYLL IGEN HÅLET:

1. Börja med att rensa hålet

Borrdamm minskar pluggens styrka eftersom det ger med sig. Blås rent i hålet med ett sugrör som kan vinklas. Då slipper du att få borrdamm i ögonen.

2. Pensla hålet med lite vatten

Då blir det lättare för det cementbaserade spacklet att fastna. Tips: En alternativ lösning är att använda en skruvfast spackelmassa, som du sedan borrar hål och sätter fast en plugg i.

3. Stick in en plugg med skruv i hålet

när du har fyllt det med cementbaserad spackelmassa och medan massan är smidig. Tryck in pluggen så långt som den ska. Vänta tills massan har härdat och lossa därefter skruven.

4. Du ska ev. spackla runt pluggen

för att jämna till väggen. Du bör vänta några dagar – tills spackelmassan har genomhärdat – innan du belastar pluggen.

5. En gnutta färg avslutar reparationen

och gör den osynlig. Pluggen sitter i varje fall ordentligt fast och kan belastas enligt anvisningarna på den förpackning pluggen såldes i.