Problem

Går det att putsa på en kaklad yta eller måste jag ta bort plattorna först?

Lösning

Det är inte nödvändigt att ta bort alla plattorna för att få en putsad vägg. Förutsättningen är att samtliga plattor sitt fast ordentligt och att du sedan använder Multiputs från Skalcem. Det är ett bruk som fäster på i stort sett allt. Ja, det fastnar även på något så blankt som spegelglas.

Börja med att ta bort skruvar, pluggar och annat som är i vägen. Tvätta sedan kaklet med målartvätt så att det är rent när du ska putsa.

LÄS OCKSÅ: Multiputs jämnar ut allt