Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

För att kunna sätta upp jättestora kakelplattor med smala fogar krävs det att plattorna har fullständigt raka kanter. De ska vara kalibrerade. Här sätter vi upp plattor med en så smal fog som 3 mm. Plattorna trycks fast i ett relativt tjockt skikt av kakelfix, och vi använder kakelkryss och små, tunna plastbrickor i de vågräta fogarna för att plattorna inte ska glida ner.