Spänn fast hyllplanet och sidorna ordentligt innan du börjar mäta upp och markera fogarna. Se till att delarna sitter precis rätt. De här bitarna är 40 mm tjocka och 20 cm breda och ska fogas ihop med dolda fogar på två ställen.

Hantverkaren mäter in 5 cm från båda sidor. Från botten mäter han 2 cm upp på vardera sidan, så att det hål han ska borra hamnar mitt i hyllplanet. Han använder en 12 mm snickarborr och kör den 10 cm in i virket.

För att snickarborren ska avverka ordentligt måste man emellanåt dra ut den och pilla bort borrspånorna. Han kapar till två 9 cm långa 12 mm rundstav av furu. De två bitarna stav spetsas en aning i ändarna med hjälp av en hobbykniv, så att de lättare glider in i hålen och trycker ut limmet längs sidorna.

Snittytan förses med en rejäl omgång trälim i vågmönster. Även hålen fylls med lim. Sidostycket spänns åter fast och änne lite trälim sprutas in i hålen. De två bitarna rundstav trycks in och knackas på plats med en hammare tills de bara sticker ut en liten bit.

Man kan också foga ihop hyllplan och sidostycken efter att ha sågat till dem i 45 graders vinkel. Det ger en snygg avslutning. Även här ska hålen placeras 5 cm in från sidorna och 2 cm från botten. Vi använder en 12 mm försänkare som bara borrar halvvägs, alltså 2 cm ner i virket.

För att garantera att sidostyckena och hyllplanet passar exakt ihop görs delarna fast rejält innan det förborras för skruvarna. Nu borrar hantverkaren igenom virket och ett par cm in i hyllplanet med en 4 mm borr. När förborrningen är klar lossas delarna och ytan på hyllplanet förses med en god omgång trälim. Lägg på limmet i en vågform och lägg på en extra sträng lim i överkanten.

Sidostycket behöver bara en sträng lim längst ner. Sätt ihop de två delarna och kläm fast dem. Nu kan delarna sätts ihop med två 5x70 mm träskruvar. Torka bort överskjutande lim omedelbart. Det är mycket lättare att ta bort det innan limmet torkat.

Nu ska skruvarna döljas. Till det använder vi ett par träpluggar. De tillverkas med hjälp med av en pluggborr. Den är komplementet i det set som också innehåller försänkningsborren. I det här fallet har vi ett 12 mm set. Propparna plockas ut från virke av samma sort som hyllan tillverkas av.

Propparna är ett par millimeter längre än hålen är djupa. De stäms ut med hjälp av ett stämjärn.Lägg lite trälim på ändbiten och tryck fast pluggen. Knacka slutligen fast dem med några lätta hammarslag. Nu ska pluggarna jämnas till, även det görs med ett stämjärn. Börja i ena kanten, så att du inte riskerar att få med för mycket av pluggen.

Slutligen slipas pluggarna och sidostycket med en excentnerslip med fint sandpapper, exempelvis korn 180. Pluggarna blir nästan osynliga och oljar man träet lite grand är det nästan omöjligt att se dem. Excentnerslipen är också bra för att jämna av de vassa kanterna. I den här modelluppställningen är hyllan sammanfogad med furupluggar i ena änden, vilket också ger en fin effekt. Det är en smaksak om man vill sätta ihop hyllan i rät eller tillsågad vinkel, eller om man vill ha ljusa eller mörka pluggar. Båda fogningssätten är lika hållbara.