Det är lättare att anpassa en trekantig lagningsbit. Biten skärs till ur en gipsplatta. Skär med hobbykniv och använd en timmermansvinkel som anhåll. Trekanten knäcks av och pappen på baksidan snittas. Sedan jämnas kanterna till med en gipshyvel – på alla tre sidorna.

Den trekantiga biten läggs över skadan och dess omkrets ritas av. Håll den ordentligt på plats, så att markeringen blir exakt.Kolla att markeringen gott och väl täcker hålet. Nu ska gipsskivans tjocklek markeras. Det gör man lättast med hjälp av lagningsbiten. Håll upp den jäms med strecket och rita sedan ut tjockleken. Gör likadant runt om.

Nu ska hålet sågas till jämnt. Det gör man lättast med en multicutter. Såga så exakt som möjligt längs det inre strecket hela vägen runt. Peta bort det gips som sågas bort innan du fortsätter med att skära. Nu ska du skära längs den yttre markeringen i omkring 45 graders vinkel. Gipsen spricker en aning, men det gör inte så mycket. Använd en hobbykniv för att skära rent, men se till att snittytan är vinklad.

Nu markerar hantverkaren runt om kanterna på lagningsbiten. Strecket sitter lika långt från ytterkanten som skivan är tjock. Det yttersta papplagret snittas med en hobbykniv längs markeringen. Skär hela vägen ut i kanterna. Nu ska sidorna på lagningsbiten också kapas till i vinkel. Det gör man enklast med hjälp av hobbykniven. Se upp så att du inte skadar hörnen.

När alla tre sidor är tillskurna jämnas de till med gipshyveln. Nu har du en triangel som passar någorlunda med det trekantiga hålet i väggen. Om lagningsbiten inte sitter i liv med vägen får man justera hålet ytterligare. Trekanten limmas fast i hålet med en gipsbaserad spackelmassa.

Mät upp en gnutta spackel i en plastpåse och lite vatten i ett glas. Häll vatten i påsen och bearbeta massan tills den blir smidig. Se till att det inte finns några torra gipsklumpar kvar. När gipsmassan är färdig skär du ett litet hål i påsens ena hörn så att den kan tryckas ut i lagom mängd.

Lägg på gott om gips längs triangelns vinklade ytor – hellre för mycket än för litet.Ge även hålets kanter en omgång med psblandningen. Tryck fast triangeln. Sitter den inte helt i liv med väggen kan du använda en annan bit gipsskiva för att få den på plats.

Nu ska lagningen få en rejäl omgång gipsspackel med hjälp av en bredspackel. Den här gipsmassan kan gott köpas färdig, på tub. Spackla på ordentligt, så att massan trycks ner i glipan runt lagningen. Skrapa sedan av, så att det inte torkar fast för mycket massa på väggen. Det ger bara mer sliparbete.

Skär av en tunn remsa från triangelns kanter hela vägen runt. Det kommer att göra övergången mot väggen närmast osynlig. Snittet gör att den spackelmassa som nu läggs på tränger ner ordentligt i sprickan och ger en snygg, slät övergång.

Nu är det färdigspacklat för tillfället och du får vänta några timmar, helst ett dygn, med fortsättningen. Slipa till den torkade spackelmassan med en bit fint sandpapper – exempelvis kort 120. När ytan är helst slät och jämn kan du måla hela det reparerade området. Nu är reparationen klar och ingen kan se att det en gång var ett hål här.