Som man kan se är det här vattnet mycket mörkt och grumligt, och det är ett av de problemen som ett vattenbyte kan lösa. Det här vattnet är utmärkt att använda för att vattna övriga växter i trädgården, speciellt under vår- och sommarmånaderna. Men just nu är det höst så vattningsbehovet är minimalt.

Dan rekommenderar att man byter vatten på våren. Så kan dammen sedan fyllas med regnvatten. Det är bra med regnvatten i dammen eftersom det i regel är mycket kalk- och näringsfattigt, samtidigt som det har en låg surhetsgrad.

Därför kan regnvatten hjälpa till att reducera algväxt som annars lätt uppstår i en damm som huvudsakligen innehåller kalkrikt vatten från vattenledningen. Om naturen inte bidrar med tillräckligt med regnvatten finns det flera sätt att leda ner det i dammen. Du kan t ex skaffa en sådan här så kallad utkastare.

Den monteras bara på stupröret. Sedan är det bara att fälla ner den när det börjar regna och så kan du antingen samla in regnvattnet i en behållare, eller – om röret är nära dammen som här – leda regnvattnet direkt ner i din damm.

Men det är alltid en god idé att undersöka vilket pH-värde ditt regnvatten och ditt dammvatten har innan du leder ner regnvattnet i dammen. Om vattnet från vattenledningen är mycket kalkfattigt kan regnvattnet i värsta fall bidra till att försura din damm och göra den obeboelig för både fiskar och växter. Därför är det viktigt att alltid veta vad det är för vatten du fyller din damm med.