Gul monilia drabbar stenfrukter och äpplen. Men ser den oftast på plommon- och körsbärsträd. Det är frukterna som angrips av svampen. Man ser det tydligt tidigt på våren då träden ännu inte har fått blad. Frukterna som blivit smittade året innan är helt intorkade och svarta.

Det blev inte plockade för redan då såg de inte särskilt aptitliga ut. Frukterna sitter för övrigt fast ganska väl. Det bästa skyddet mot ytterligare smitta är förstås att plocka bort dem från träden. Om de intorkade frukterna sitter högt upp i trädet kan du använda en kratta för att få ner dem.

Kasta de angripna frukterna i hushållssoporna så att de går till förbränning. Då är du säker på att svampsporerna kommer bort helt. Svampsjukdomen grå monilia (blom- och grentorka) är värre. Här är det ett äppelträd som är drabbat.

Svampen angriper blommorna som vissnar, sedan sprider den sig till grenarna. Om man inte behandlar trädet riskerar man att även stammen angrips – och då går det inte att rädda trädet. Du bekämpar sjukdomen genom att skära bort de angripna områdena.

Ta hellre lite för mycket än för lite så du är säker på att det inte finns mer svampmycelium kvar i trädet. Tittar du på den avskurna grenen kan du se om du har skurit av tillräckligt. Om den är brun inuti, som den här, behöver du skära av mer. Grå monilia angriper äppel-, plommon- och körsbärsträd.

De angripna, avklippta bladen ska du kasta ut med hushållssoporna eftersom svampsporerna kan överleva på komposten. Svampen mjöldagg är också en vanlig inkräktare i fruktträdgården. Den visar sig genom de lätt igenkännliga vita stänk på bladen.

Svampen övervintrar i knopparna och angriper bladen när trädet växer på våren. Bladen vissnar och frukterna kan bli helt täckta av ett knottrigt lager. Trädet försvagas av svampen så det bästa du kan göra är att ta bort de angripna områdena så fort du ser dem.

Du kan förebygga mjöldaggsangrepp genom att undvika för mycket kvävegödsel och samtidigt se till att träden inte torkar ut. Det finns också en rad olika skadedjur som kan förstöra en annars fin skörd i bär- och fruktträdgården. Det handlar om pärongallmyggan. Den kan vara i farten när päronträden blommar.

Den sticker in sitt ägg i blomman. Sedan växer pärongallmyggans larver inne i den lilla karten och frukten mognar aldrig utan faller istället av trädet. Och då kryper larverna ner i jorden för att förpuppa sig. För att undvika att larverna utvecklas till nya gallmygg ska du plocka ner päronen innan de faller från trädet.

De angripna päronen sväller upp och blir onormalt stora och rundare än de andra, friska päronen. De är därför ganska lätta att få syn på i trädet. Om du låter bli att ta bort de angripna frukterna kommer problemet att växa från år till år. Det är samma sak när plommonstekeln har varit framme.

Även den sticker in sitt ägg i blommorna. När frukten sedan utvecklas kan man se en liten svart prick där plommonstekeln stuckit. Och inne i frukten finns larverna. De äter av frukten tills de tar sig vidare till nästa plommon och nästa och nästa igen.

De fortsätter så tills de har besökt mellan tre och fem plommon. Kan du se flera svarta prickar på frukten är det ett tecken på att larven har varit här men lämnat plommonet igen. Det sista plommonet som larven äter av faller till marken.

Nu har larven blivit stor. Den kryper nu ner i jorden för att förpuppa sig. Året därpå kommer den vuxna plommonstekeln att flyga upp i trädet och lägga sina ägg i blommorna och så fortsätter det. För att bryta den onda cirkeln kan du se till att samla ihop alla de angripna plommonen.

Det kan vara ett tidskrävande och tråkigt arbete men det är nödvändigt om du vill vara säker på att plommonstekeln inte ödelägger din skörd. Lägg exempelvis en fiberduk under trädet. När duken ligger på marken kan larverna inte krypa ner i jorden och förpuppa sig.

Du ska naturligtvis också se till att fortlöpande ta bort de angripna plommonen. Larvernas naturliga fiender är fåglar och spindlar. Så sätt eventuellt upp några fågelholkar, och låt gräset växa så att spindlarna lockas dit. Då är chanserna goda för att de här nyttodjuren infinner sig och börjar äta larverna.

Ett av de allra vanligaste och mest välkända problemen som många trädgårdsodlare råkar ut för är svampsjukdomen äppelskorv. Svampen angriper först bladen som får mörka fläckar och sedan vissnar.

Sedan smittar angreppet från bladen till äpplena som senare på säsongen får fula, bruna fläckar som gör att de inte ser särskilt aptitliga ut. Men man kan fortfarande äta dem. Men äpplen med skorv håller sig inte så länge. Du kan förebygga skorv om du beskär ditt träd så det är öppet och luftigt.

Svampsporerna behöver nämligen fukt för att utvecklas. Det är stor skillnad på de olika sorternas mottaglighet för svampsjukdomar. Det här Elstarträdet får mycket välsmakande äpplen men drabbas lätt av skorv. Därför är det faktiskt inte särskilt lämpligt i en vanlig villaträdgård.

Andra sorter är mer robusta, Discovery och Frida får t ex i stort sett aldrig skorv. Men det finns några förebyggande åtgärder man kan göra. Maren ser i alla fall till att skära bort årets sommarskott genast. Då blir trädet luftigare och torkar fortare efter regnväder.

Senare på året ser det ut som om hennes ansträngningar varit till nytta. Det är inte många av frukterna som ser ut att ha fått de karakteristiska skorvfläckarna. Och ännu senare på säsongen kan hon hjälpa trädet ytterligare genom att köra med gräsklipparen över de nedfallna löven. Det gör att de bryts ner fortare så att de inte smittar igen nästa år.